Ohlasy investorů

Poděkování za spolupráci

Vážený pane Heraine, rád bych Vám jménem našeho společenství poděkoval za profesionálně odvedenou práci při rekonstrukci obvodového pláště a střechy našeho panelového domu spočívající v celkové opravě a zlepšení tepelně — izolačních vlastností. O kvalitě provedených prací svědčí spokojenost vlastníků bytů, a to jak se vzhledem domu, tak rovněž s v...

Bytové družstvo Nechvílova

V Praze dne 26. 10. 2010 Vážený pane inženýre, dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za perfektně provedenou práci na našem domě. Byli jsme nadmíru spokojeni nejen s Vaším vstřícným jednáním, ale i s jednáním Vašich pracovníků. Zdárné ukončení díla je obrazem Vaší obrovské profesionality, které si velmi vážíme. Do další práce přejeme hodně sil a...

Společenství vlastníků Hráského

Firma Herain byla vybrána z nabídek 10 realizačních firem. Hlavním faktorem při výběru byly v první řadě reference na kvalitu prováděných prací a dodaných materiálů. Následně cena a termín. Práce probíhaly pod dohledem technického dozoru a pravidelných kontrolních dní. Realizace proběhla na profesionální úrovni, bez komplikací, veškeré požadavky...

Oprava a modernizace bytového domu Vitry 2223, Kladno

Firma Herain byla vybrána ve výběrovém řízení ze 3 nabídek realizačních firem, osloveno bylo 5 firem. Hlavním kritériem byla dle dotačního programu IROP cena, ale musely být spiněny požadavky na použité materiály. Práce probíhaly pod dohledem technického dozoru a pravidelných kontrolních dní. Realizace proběhla na vysoké profesionální úrovni, be...

BD Hrudičkova 2097 - 2099

Firma Ing. Ilja HERAIN prováděla komplexní revitalizaci našeho domu Hrudičkova 2097, 2098 a 2099 ve dvou částech. Nejprve v roce 2008 provedla zateplení obou štítů domu. Jelikož práce proběhly bez problémů, rozhodlo představenstvo o další spolupráci při dokončení revitalizace domu s cílem vylepšit komfort bydlení a zejména zajistit úspory za vytáp...

Společenství vlastníků Rembrandtova 2190

V roce 2011 pro naše Společenství vlastníků Rembrandtova 2190 prováděla firma Herain rekonstrukci bytového domu, která spočívala ve výměně oken, zateplení obvodového pláště a střechy. Tato firma vyhrála vyběrové řízení. S její prací a přístupem jsme byli spokojeni. Na jejich práci ani po uplynulých pěti letech nebyly žádné reklamace. Slíb...

BD Otradovická 2000

S firmou HERAIN jsem byl v pracovním kontaktu od roku 2007 do roku 2014 jako člen představenstva BD, pověřený koordinací realizace stavebních oprav objektu. Podstatnou část těchto oprav tvořilo zateplení celé fasády, rekonstrukce podlah všech lodžií včetně výměny zábradlí a kompletní zateplení ploché střechy včetně nové krytiny. Na tyto p...

Donovalská 1660/34 v Praze 11

V Praze dne 30.6.2016 Vážený pane Heraine, ráda bych Vám písemnou formou poděkovala jménem svým i všech svých kolegů z představenstva Družstva Donovalská 1660 za výbornou práci, kterou jste odvedl při rekonstrukci našeho domu v ulici Donovalská 1660/34 v Praze 11. V roce 2014 byla Vaše stavební firma vybrána ve výběrovém říze...