Ohlasy investorů

Společenství vlastníků Hráského

Firma Herain byla vybrána z nabídek 10 realizačních firem. Hlavním faktorem při výběru byly v první řadě reference na kvalitu prováděných prací a dodaných materiálů. Následně cena a termín.

Práce probíhaly pod dohledem technického dozoru a pravidelných kontrolních dní.

Realizace proběhla na profesionální úrovni, bez komplikací, veškeré požadavky byly obratem zapracovány.

Předání díla bylo bez vad a nedodělků.

Firmu Herain můžu doporučit.

Ing. Jozef Lipták

Společenství vlastníků Hráského 1924, 1925 148 00 Praha 4