Ohlasy investorů

Oprava a modernizace bytového domu Vitry 2223, Kladno

Firma Herain byla vybrána ve výběrovém řízení ze 3 nabídek realizačních firem, osloveno bylo 5 firem.

Hlavním kritériem byla dle dotačního programu IROP cena, ale musely být spiněny požadavky na použité materiály.

Práce probíhaly pod dohledem technického dozoru a pravidelných kontrolních dní.

Realizace proběhla na vysoké profesionální úrovni, bez komplikací, dle harmonogramu. Veškerá logistika byla perfektně zajištěna. Všechny požadavky a případné technické problémy byly obratem vyřešeny.

Pracovní nasazení i pracovní morálka všech zaměstnanců firmy Herain byla nadstandartní.

Chtěli bychom též zdůraznit pochvalnou odezvu od obyvatel domu nad průběhem prací, přístupem všech pracovníků a výsledným efektem — výrazná úspora nákladů na vytápění.

Předání díla bylo bez vad a nedodělků.

Za naše společenství firmu Herain můžeme vřele doporučit.

Petr Mravináč
SVJ Vitry 2223
27201 Kladno