Ohlasy investorů

Poděkování za spolupráci

Vážený pane Heraine,

rád bych Vám jménem našeho společenství poděkoval za profesionálně odvedenou práci při rekonstrukci obvodového pláště a střechy našeho panelového domu spočívající v celkové opravě a zlepšení tepelně — izolačních vlastností. O kvalitě provedených prací svědčí spokojenost vlastníků bytů, a to jak se vzhledem domu, tak rovněž s výraznou úsporou nákladů na vytápění. Celkové stavebně technické provedení, pečlivá příprava a Vaše dlouholeté zkušenosti přispěly k získání dotace necelých 5 mil. Kč z programu "Zelená úsporám".

Rádi jsme se proto na Vás obrátili i s dalšími stavebními pracemi — rekonstrukcí společných vnitřních prostor (schodiště, suterénní místnosti — chodby, sušárny, prádelny, dále pak kompletní rekonstrukce sklepních kójí). Zde je nutné opět ocenit Vaše zkušenosti. Práce byly provedeny na profesionální úrovni.

Když jsme s manželkou v roce 2007 zakoupili byt v našem domě a byl jsem zvolen do výboru našeho společenství, dům byl dobře udržován, ale vykazoval mnoho drobných poruch znepříjemňujících život vlastníků. Na vnitřních stranách obvodového pláště se tvořila plíseň, radiátory musely být zapnuty neustále na piný výkon, dřevěné konstrukce sklepních kójí byly vylámané (do sklepa se nedalo nic cennějšího umístit), na schodištích se odlepovalo staré lino a zářila zelená profilovaná linkrusta ze 70. let.

Dnes se žije v našem domě velice příjemně. Díky získané dotaci nemá dům žádné dluhy. Můžeme snižovat příspěvek do fondu oprav.

Na závěr bych Vám rád ještě jednou poděkoval za spolupráci a popřál mnoho osobních i pracovních úspěchů. Pevně věřím, že se v budoucnu naskytne příležitost k další spolupráci.

Za Společenství vlastníků Brunclíkova 1719-1722, Praha
Radovan Kupka
místopředseda výboru

V Praze dne 8.1.2017