Ohlasy investorů

BD Otradovická 2000

S firmou HERAIN jsem byl v pracovním kontaktu od roku 2007 do roku 2014 jako člen představenstva BD, pověřený koordinací realizace stavebních oprav objektu. Podstatnou část těchto oprav tvořilo zateplení celé fasády, rekonstrukce podlah všech lodžií včetně výměny zábradlí a kompletní zateplení ploché střechy včetně nové krytiny. Na tyto práce postupně navázala revitalizace interiérů společných prostor včetně výměny všech vstupních dveří po více než 30-ti letech provozu domů.

Výsledkem byla velmi dobrá kvalita odvedených prací, která se projevila na stavu objektu po provedených opravách a to jak funkčně, tak i vzhledově. Mohu bez nadsázky konstatovat, že v průběhu celé doby vzájemného kontaktu byly všechny záležitosti z technického i organizačního hlediska řešeny podle potřeby věcně a operativně.

Základem bylo zejména vzájemné pochopení mezi požadavky a reálnými možnostmi a oboustranně korektní jednání, kdy nejen smluvní závazky, ale také vzniklé běžné problémy a domluvená řešení a závěry bez komplikací platily.

František Černý

bývalý člen představenstva BD Otradovická 2000

Praha 12. 04. 2016