Ohlasy investorů

Bytové družstvo Nechvílova

V Praze dne 26. 10. 2010

Vážený pane inženýre,

dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za perfektně provedenou práci na našem domě. Byli jsme nadmíru spokojeni nejen s Vaším vstřícným jednáním, ale i s jednáním Vašich pracovníků.

Zdárné ukončení díla je obrazem Vaší obrovské profesionality, které si velmi vážíme. Do další práce přejeme hodně sil a pevných nervů.

Ještě jednou — velké díky!

Jménem Bytového družstva Nechvílova 1857-1859 Praha 4