Referenční stavby

Holandská 2669, 272 01 Kladno

Místo
Holandská 2669, 272 01 Kladno
Zahájení
Duben 2018
Ukončení
Červen 2018
Finanční objem
1 808 264 Kč včetně DPH

Rekonstrukce podlah lodžií certifikovaným systémem

Dodávka a montáž nových hliníkových zábradlí

Dodávka a montáž nového bezrámového zasklení lodžií

Sanace narušeného skeletu lodžií, omítky a malby uvnitř lodžií

Rekonstrukce vstupní podesty domu

Kontakt: pan Ing. Karel Janů, zástupce DS, mobil: 606 606 361

reference.pdf
reference.pdf

15.2.2022 | pdf, 436.5 KB